Маршрут: Русе - Шумен

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 14:00

Час на пристигане в крайна спирка Шумен - 16:43

Номер на сектор - 7

Име на превозвач - Шумен Пътн. Автотр. ООД

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Петък; Събота;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 14:00

р. Бъзън

Час на пристигане - 14:15

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:16

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Писанец

Час на пристигане - 14:27

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:28

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Цар Калоян

Час на пристигане - 14:39

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:40

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Езерче

Час на пристигане - 14:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:49

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Осенец

Час на пристигане - 14:55

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:56

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Балкански

Час на пристигане - 14:59

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:00

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Гецово

Час на пристигане - 15:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:07

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Разград

Час на пристигане - 15:20

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 15:30

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Ушинци

Час на пристигане - 15:38

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:39

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Каменар

Час на пристигане - 15:45

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:46

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Гороцвет

Час на пристигане - 15:49

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:50

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. яз. Бели Лом

Час на пристигане - 15:53

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:54

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бели Лом

Час на пристигане - 15:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:58

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Тервел

Час на пристигане - 16:02

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:03

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Твърдинци

Час на пристигане - 16:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:07

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Звегор

Час на пристигане - 16:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:11

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Развигорово

Час на пристигане - 16:14

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:15

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Струйно

Час на пристигане - 16:17

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:18

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Белокопитово

Час на пристигане - 16:22

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:23

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Шумен 5ти км.

Час на пристигане - 16:29

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:30

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Шумен

Час на пристигане - 16:43

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.