Маршрут: Русе - Шумен

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 11:00

Час на пристигане в крайна спирка Шумен - 13:35

Номер на сектор - 7

Име на превозвач - Криси 84 ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 11:00

р. Бъзън

Час на пристигане - 11:18

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:19

Цена на билета - 1.50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Цар Калоян

Час на пристигане - 11:37

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:38

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Езерче

Час на пристигане - 11:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:58

Цена на билета - 3.50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Осенец

Час на пристигане - 12:04

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:05

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

кв. Гецово

Час на пристигане - 12:12

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:13

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Разград

Час на пристигане - 12:18

Престой в минути - 8

Час на тръгване - 12:26

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Ушинци

Час на пристигане - 12:32

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:33

Цена на билета - 5.50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Каменар

Час на пристигане - 12:40

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:41

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Гороцвет

Час на пристигане - 12:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:49

Цена на билета - 7.50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бели Лом

Час на пристигане - 13:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:07

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Звегор

Час на пристигане - 13:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:11

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Струйно

Час на пристигане - 13:16

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:17

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Шумен

Час на пристигане - 13:35

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.