Маршрут: Русе - Силистра

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 10:30

Час на пристигане в крайна спирка Силистра - 12:49

Номер на сектор - 8

Име на превозвач - Т.А.Т. ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 10:30

р. Мартен

Час на пристигане - 10:46

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:47

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 10:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:49

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 10:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:58

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 11:08

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:09

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бръшлен

Час на пристигане - 11:13

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:14

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Цар Самуил

Час на пристигане - 11:15

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:16

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Нова Черна

Час на пристигане - 11:26

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:27

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Старо Село

Час на пристигане - 11:31

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:32

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тутракан

Час на пристигане - 11:38

Престой в минути - 5

Час на тръгване - 11:43

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Търновци

Час на пристигане - 11:53

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:54

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Царев Дол

Час на пристигане - 11:55

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:56

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Богданци

Час на пристигане - 12:00

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:01

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Зафирово

Час на пристигане - 12:05

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:06

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Коларово

Час на пристигане - 12:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:11

Цена на билета - 11 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Нова Попина

Час на пристигане - 12:15

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:16

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Поляна

Час на пристигане - 12:20

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:21

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Ситово

Час на пристигане - 12:25

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:26

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сребърна

Час на пристигане - 12:30

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:31

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Татарица

Час на пристигане - 12:35

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:36

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Айдемир

Час на пристигане - 12:40

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:41

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Силистра

Час на пристигане - 12:49

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.