Маршрут: Русе - Силистра

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 07:30

Час на пристигане в крайна спирка Силистра - 10:20

Номер на сектор - 8

Име на превозвач - КРИСИ 84 ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 07:30

Сливо Поле

Час на пристигане - 07:58

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 07:59

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 08:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 08:11

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бръшлен

Час на пристигане - 08:17

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 08:18

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Нова Черна

Час на пристигане - 08:28

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 08:29

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тутракан

Час на пристигане - 08:45

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 08:55

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Търновци

Час на пристигане - 09:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:11

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Богданци

Час на пристигане - 09:19

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:20

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Зафирово

Час на пристигане - 09:29

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:30

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Коларово

Час на пристигане - 09:32

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:33

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Нова Попина

Час на пристигане - 09:40

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:41

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Ситово

Час на пристигане - 09:46

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:47

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сребърна

Час на пристигане - 09:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:58

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Айдемир

Час на пристигане - 10:09

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:10

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Силистра

Час на пристигане - 10:20

Цена на билета - 14/00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.