Маршрут: Русе - Силистра

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 13:30

Час на пристигане в крайна спирка Силистра - 16:15

Номер на сектор - 8

Име на превозвач - Ема Аутотранс ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 13:30

р. Мартен

Час на пристигане - 13:45

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:46

Цена на билета - 1 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 13:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:49

Цена на билета - 1.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 13:56

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:57

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 14:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:07

Цена на билета - 3.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бръшлен

Час на пристигане - 14:11

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:12

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Цар Самуил

Час на пристигане - 14:14

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:15

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Нова Черна

Час на пристигане - 14:24

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:25

Цена на билета - 4.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Старо Село

Час на пристигане - 14:29

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:30

Цена на билета - 4.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тутракан

Час на пристигане - 14:35

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 14:45

Цена на билета - 5.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Търновци

Час на пристигане - 14:56

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:57

Цена на билета - 6.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Царев Дол

Час на пристигане - 14:58

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:59

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Богданци

Час на пристигане - 15:04

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:05

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Зафирово

Час на пристигане - 15:09

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:10

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Коларово

Час на пристигане - 15:14

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:15

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Гарван

Час на пристигане - 15:26

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:27

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Попина

Час на пристигане - 15:33

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:34

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Поляна

Час на пристигане - 15:43

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:44

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Ситово

Час на пристигане - 15:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:49

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сребърна

Час на пристигане - 15:56

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:57

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Татарица

Час на пристигане - 16:03

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:04

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Айдемир

Час на пристигане - 16:07

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:08

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Силистра

Час на пристигане - 16:15

Цена на билета - 14/00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.