Маршрут: Русе - Силистра

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 16:15

Час на пристигане в крайна спирка Силистра - 19:29

Номер на сектор - 8

Име на превозвач - Хари 3

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 16:15

р. Мартен

Час на пристигане - 16:32

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:33

Цена на билета - 1 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 16:36

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:37

Цена на билета - 1.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 16:46

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:47

Цена на билета - 1.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 16:58

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 16:59

Цена на билета - 3.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бръшлен

Час на пристигане - 17:05

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:06

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Цар Самуил

Час на пристигане - 17:09

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:10

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Нова Черна

Час на пристигане - 17:21

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:22

Цена на билета - 4.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Старо Село

Час на пристигане - 17:27

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:28

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тутракан

Час на пристигане - 17:35

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 17:04

Цена на билета - 5.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Търновци

Час на пристигане - 18:02

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:03

Цена на билета - 6.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Царев Дол

Час на пристигане - 18:05

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:06

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Богданци

Час на пристигане - 18:12

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:13

Цена на билета - 7.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Зафирово

Час на пристигане - 18:19

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:20

Цена на билета - 7.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Коларово

Час на пристигане - 18:26

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:27

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Нова Попина

Час на пристигане - 18:35

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:36

Цена на билета - 8.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Поляна

Час на пристигане - 18:40

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:41

Цена на билета - 8.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Ситово

Час на пристигане - 18:45

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:46

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сребърна

Час на пристигане - 19:03

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:04

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Татарица

Час на пристигане - 19:12

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:13

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Айдемир

Час на пристигане - 19:18

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:19

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Силистра

Час на пристигане - 19:29

Цена на билета - 5.50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.