Маршрут: Русе - Сеслав

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 18:40

Час на пристигане в крайна спирка Сеслав - 19:55

Номер на сектор - 3

Име на превозвач - ЕТ"ЕНГИН МЕХМЕДОВ - ЮКСЕЛ МЕХМЕД - ТУРАН"

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 18:40

р. Мартен

Час на пристигане - 19:02

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:03

Цена на билета - 1,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 19:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:07

Цена на билета - 1,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 19:16

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:17

Цена на билета - 2,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 19:28

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:29

Цена на билета - 3,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Голямо Враново

Час на пристигане - 19:32

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:33

Цена на билета - 3,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Малко Враново

Час на пристигане - 19:38

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:39

Цена на билета - 3,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Черешово

Час на пристигане - 19:45

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:46

Цена на билета - 4,50 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сеслав

Час на пристигане - 19:55

Цена на билета - 5,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.