Маршрут: Русе - Разград

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 12:00

Час на пристигане в крайна спирка Разград - 13:18

Номер на сектор - 7

Име на превозвач - Метеор АД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 12:00

ДЗС

Час на пристигане - 12:20

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:21

Цена на билета - 1,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Пътен Кантон

Час на пристигане - 12:30

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:31

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Цар Калоян

Час на пристигане - 12:40

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:41

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Езерче

Час на пристигане - 12:51

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:52

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Осенец

Час на пристигане - 12:58

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:59

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Балкански

Час на пристигане - 13:02

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 13:03

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Разград

Час на пристигане - 13:18

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.