Маршрут: Русе - Звънарци

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 17:35

Час на пристигане в крайна спирка Звънарци - 19:05

Номер на сектор - 3

Име на превозвач - ЕТ"ЕНГИН МЕХМЕДОВ - ЮКСЕЛ МЕХМЕД - ТУРАН"

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 17:35

р. Мартен

Час на пристигане - 17:52

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:53

Цена на билета - 1,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 17:56

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:57

Цена на билета - 1,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 18:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:07

Цена на билета - 2,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Ряхово

Час на пристигане - 18:17

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:18

Цена на билета - 3,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Бабово

Час на пристигане - 18:25

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:26

Цена на билета - 3,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Голямо Враново

Час на пристигане - 18:32

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:33

Цена на билета - 3,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Малко Враново

Час на пристигане - 18:38

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:39

Цена на билета - 3,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Черешово

Час на пристигане - 18:46

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:47

Цена на билета - 4,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Юпер

Час на пристигане - 18:54

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:55

Цена на билета - 6,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Звънарци

Час на пристигане - 19:05

Цена на билета - 6,00 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.