Маршрут: Русе - Кубрат

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 14:30

Час на пристигане в крайна спирка Кубрат - 15:29

Номер на сектор - 4

Име на превозвач - АВТОГАРА РАЗГРАД

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 14:30

Червена Вода

Час на пристигане - 14:45

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:46

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Ново Село

Час на пристигане - 14:53

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 14:54

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тетово

Час на пристигане - 15:04

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:05

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Беловец

Час на пристигане - 15:15

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:16

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

ОССС

Час на пристигане - 15:23

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 15:24

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Кубрат

Час на пристигане - 15:29

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.