Маршрут: -

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка -

Час на пристигане в крайна спирка -

Номер на сектор -

Име на превозвач -

Телефон на каса -

Пътува в дните -

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Час на тръгване:

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.