Маршрут: Русе - Силистра

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 17:00

Час на пристигане в крайна спирка Силистра - 20:14

Номер на сектор - 8

Име на превозвач - Т.А.Т. ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 17:00

р. Мартен

Час на пристигане - 17:17

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:18

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сандрово

Час на пристигане - 17:21

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:22

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Сливо Поле

Час на пристигане - 17:31

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:32

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бабово

Час на пристигане - 17:43

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:44

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Бръшлен

Час на пристигане - 17:50

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:51

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Цар Самуил

Час на пристигане - 17:54

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 17:55

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Нова Черна

Час на пристигане - 18:06

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:07

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Старо Село

Час на пристигане - 18:12

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:13

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тутракан

Час на пристигане - 18:24

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 18:34

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Търновци

Час на пристигане - 18:47

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:48

Цена на билета - 9 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Царев Дол

Час на пристигане - 18:50

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:51

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Богданци

Час на пристигане - 18:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:58

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Зафирово

Час на пристигане - 19:04

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:05

Цена на билета - 10 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Коларово

Час на пристигане - 19:11

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:12

Цена на билета - 11 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Нова Попина

Час на пристигане - 19:20

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:21

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Поляна

Час на пристигане - 19:25

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:25

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Ситово

Час на пристигане - 19:30

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:31

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Сребърна

Час на пристигане - 19:48

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:49

Цена на билета - 13 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Татарица

Час на пристигане - 19:57

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:58

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Айдемир

Час на пристигане - 20:03

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:04

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Силистра

Час на пристигане - 20:14

Цена на билета - 14 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.