Маршрут: Русе - Могилино

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 00:00

Час на пристигане в крайна спирка Могилино - 08:05

Номер на сектор - 5

Име на превозвач - Евгений Николаев ЕТ

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 00:00

Две Могили

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Батишница

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Бъзовец

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Чилнов

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Баниска

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Могилино

Час на пристигане - 08:05

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.