Маршрут: Русе - Помен

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 11:00

Час на пристигане в крайна спирка Помен - 13:00

Номер на сектор - 5

Име на превозвач - МАНОЛОВ ТРАНСПРТ ЕООД

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 11:00

р. Тръстеник

Час на пристигане - 11:30

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:31

Цена на билета - 2,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Две Могили

Час на пристигане - 11:40

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 11:50

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Батишница

Час на пристигане - 12:03

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:04

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Бъзовец

Час на пристигане - 12:10

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:11

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Чилнов

Час на пристигане - 12:23

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:24

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Баниска

Час на пристигане - 12:28

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:29

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Могилино

Час на пристигане - 12:42

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 12:43

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Помен

Час на пристигане - 13:00

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.