Маршрут: Русе - Могилино

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 08:05

Час на пристигане в крайна спирка Могилино - 10:12

Номер на сектор - 5

Име на превозвач - Криси 84 ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 08:05

р. Тръстеник

Час на пристигане - 08:33

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 08:34

Цена на билета - 2,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Две Могили

Час на пристигане - 08:43

Престой в минути - 5

Час на тръгване - 08:48

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Батишница

Час на пристигане - 09:02

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:03

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Бъзовец

Час на пристигане - 09:09

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:10

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Чилнов

Час на пристигане - 09:21

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:22

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Баниска

Час на пристигане - 09:35

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 09:36

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Помен

Час на пристигане - 09:50

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 10:00

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Могилино

Час на пристигане - 10:12

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.