Маршрут: Русе - Исперих

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Русе - 18:30

Час на пристигане в крайна спирка Исперих - 20:50

Номер на сектор - 4

Име на превозвач - Ники Транс ЕТ

Телефон на каса - +359 877 883 585;

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък; Събота; Неделя;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Русе

Час на тръгване: 18:30

Червена Вода

Час на пристигане - 18:49

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 18:50

Цена на билета - 1.5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Ново Село

Час на пристигане - 18:59

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:00

Цена на билета - 2 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Тетово

Час на пристигане - 19:01

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 19:16

Цена на билета - 2,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Беловец

Час на пристигане - 19:31

Престой в минути - 10

Час на тръгване - 19:32

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Кубрат

Час на пристигане - 19:50

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:00

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Медовене

Час на пристигане - 20:05

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:06

Цена на билета - лева
*Обявената цена е от/до Русе

Брестовене

Час на пристигане - 20:15

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:16

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Завет

Час на пристигане - 20:24

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:25

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

М.Поровец

Час на пристигане - 20:38

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:39

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Драгомъж

Час на пристигане - 20:42

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 20:43

Цена на билета - 7 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Исперих

Час на пристигане - 20:50

Цена на билета - 8 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.