Condiții generale ale transportatorilor

Condiții generale ale furnizorilor pentru realizarea transportului de persoane

Fiecare client al Autogării Sud- Ruse poate cumpara un bilet de autobuz de la casele furnizorilor, aflate în clădire.

Prin achitarea unui bilet de autobuz consumatorii serviciilor autogării sunt de acord cu condiţiile furnizorilor pentru transport de persoane:

01Cu acest bilet furnizorul semnează un contract pentru transport de persoane, acceptând responsabilităţile sale conform art. 42 – art.48 din Legea autovehiculelor. (Promulgată în Monitorul de Stat, ed. 82 din 17.09.1999, schimbată şi completată în ed. 11 din 31.01.2002 )

02Posesorul biletului este asigurat în timpul cursei în cazul eventualelor accidente.

03Furnizorul asigură poserului biletului valabil transport cu autobuz pe ruta respectivă, precum şi transportul bagajelor sale personale în limitele unui geamantan şi bagajului de mână.

04În termen de mai puţin de 24 de ore înainte de cursă preţul total al biletului nu se decontează, acest termen fiind valabil şi în cazul unor bilete pierdute sau furate.

05Furnizorul nu este responsabil pentru bilete pierdute sau furate şi nu eliberează copii biletelor pierdute sau furate.

06Furnizorul nu este responsabil pentru întârzieri din motive obiective.

07În cazul anulării cursei din cauza furnizorului se decontează doar preţul rutei nerealizate.

08Pasagerul este responsabil pentru daunele cauzate vehiculului.

09Fumatul în autobuz este înterzis.

10Pasagerul este obligat să prezinte biletul la cererea organelor de control din ISCTR, poliţia rutieră şi controlul intern al furnizorului.

11Folosirea centurilor individuale în autobuze în timpul cursei este obligatorie.